DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  "SENIOR"
ul. Parkowa 14, Różanka; 22-200 Włodawa
Tel. (82) 571-81-17(82) 571-81-16
dyrektor@senior.com.pl
dps@senior.com.pl

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący- Czesław Tomaszewski
  • Członek- Ewa Tyszczuk
  • Członek- Maria Oliferuk

Zarząd Stowarzyszenia

  • Prezes- Andrzej Lis
  • Z-ca prezesa- Dorota Ostrowska
  • Z-ca prezesa- Anna Łobko
  • Skarbnik- Marianna Wołczuk
  • Sekretarz- Jerzy Wołyniec
  • Członek - Małgorzata Czelej
  • Członek- Wioletta Stanicka

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły