DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  "SENIOR"
ul. Parkowa 14, Różanka; 22-200 Włodawa
Tel. (82) 571-81-17(82) 571-81-16
dyrektor@senior.com.pl
dps@senior.com.pl

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący- Krystyna Kozak
  • Członek- Barbara Demczuk - Bilicz
  • Członek- Maria Oliferuk

Zarząd Stowarzyszenia

  • Prezes- Iwona Mazuruk
  • Z-ca prezesa- Dorota Ostrowska
  • Z-ca prezesa- Anna Łobko
  • Skarbnik- Justyna Bartosik
  • Sekretarz- Jerzy Wołyniec
  • Członek - Anna Sweklej
  • Członek- Wioletta Stanicka

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników Resart ustawień