DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  "SENIOR"
ul. Parkowa 14, Różanka; 22-200 Włodawa
Tel. (82) 571-81-17(82) 571-81-16
dyrektor@senior.com.pl
dps@senior.com.pl

POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO
"NASZ DOM"


nasz dom


Stowarzyszenie nasze powstało 12 lipca 2005 roku i przyjęło nazwę
POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO"NASZ DOM"
W zebraniu założycielskim wzięło udział 48 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Różance.
Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 września 2005 roku.


KONTAKTZNAMI

POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO
"NASZ DOM"
ul. Parkowa 14, Różanka 22-200 Włodawa, woj. lubelskie
tel./fax. 082 571-81-16
e-mail: naszdom.psws@op.pl

Konto:
SANTANDER BANK POLSKA PLACÓWKA PARTNERSKA NR 1 WE WŁODAWIE

nr: 10 1500 1373 1213 7004 1708 0000

KRS 0000240594

NIP-5651459529

Zapraszamy Sponsorów i Darczyńców do ofiarowania pieniędzy na konto Stowarzyszenia oraz darów rzeczowych, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym, oraz do przekazania 1% podatku dochodowego na naszą działalność.Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „NASZ DOM”
podpisało umowę z Bankiem Żywności i pośredniczy w realizacji programu
„DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE 2005/2006”.
Pomoc osobom potrzebującym udzielana będzie w formie bezpłatnej żywności .
Zwróciliśmy się do Radnych i Wójtów Gmin powiatu włodawskiego
o włączenie się do w/w akcji.
Liczymy, że takim działaniem pomożemy ludziom najbardziej potrzebującym.

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników Resart ustawień