Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” specjalizuje się w opiece nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia naszym mieszkańcom jak najlepszej opieki medycznej i rehabilitacji.

Na miejscu wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne w gabinetach: fizykoterapii, fizjoterapii, hydroterapii. Duży nacisk kładziemy na aktywizację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości udziału w terapii zajęciowej.


Opiekę medyczną zapewnia lekarz rodzinny, który przyjeżdża do nas raz w tygodniu. W miarę potrzeb mieszkańcy są dowożeni do lekarzy specjalistów.


Utrzymujemy ścisłe kontakty z organizacjami społecznymi: kombatantów , emerytów, rencistów, inwalidów działającymi w środowisku lokalnym. Zapewniamy mieszkańcom bogatą ofertę imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i rekreacyjnym. W czasie pobytu u nas zapewniamy wykonanie całościowej oceny geriatrycznej. Całościowa ocena geriatryczna jest zintegrowanym procesem diagnostycznym, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu, ustalenie priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb i możliwości dalszego leczenia, rehabilitacji, opieki.

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników Resart ustawień