RODO

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 1. 1.Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych  (ADO) w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance jest Dyrektor:

Adres: Różanka 117B, 22-200 Włodawa

Kontakt: tel. 82 57 18 116; tel./fax 82 57 18 117

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. 2.Inspektor Ochrony Danych

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe inspektora: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 1. 3.Przetwarzanie danych osobowych przez ADO Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Różance odbywa się w ściśle określonych celach, zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:
 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • O ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
 • Jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • Za wyraźną zgodą danej osoby.

 

   4. Mówiąc o danych osobowych Dom Pomocy Społecznej ?Senior? w Różance należy rozumieć wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

   5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

   6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

   7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:

 1. do dostępu do swoich danych;
 2. do sprostowania swoich danych;
 3. do usunięcia swoich danych;
 4. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 5. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 6. cofnięcia zgodydowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE.

   9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

Podstawa prawna UE:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

 

Podstawa prawna PL:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

 

 

Dom Pomocy Społecznej Senior

Twój Pomysł Europejskie PieniądzeZrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Twój pomysł, europejskie pieniądze >>szczegóły