Przetargi
wtorek, 18 września 2012 06:30

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Dostawa ziemniaków jadalnych do Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Ogłoszenie o wyborze oferty.

 
piątek, 10 sierpnia 2012 07:12

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Wykonanie prac remontowych polegających na remoncie: kominów, świetlika na dachu oraz tarasów".

- Ogłoszenie o wyborze oferty.

 
środa, 01 sierpnia 2012 06:49

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Przeprowadzenie kontroli okresowej badań instalacji elektrycznej w obiekcie Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Ogłoszenie o wyborze oferty.

 
środa, 25 lipca 2012 11:06

- Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: "Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na działce nr 488/1 położonej w Okunince".

- Ogłoszenie o wyborze oferty.

 
wtorek, 03 lipca 2012 12:02

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Opracowanie Studium Wykonalnosci oraz przygotowanie wniosku do konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy Społecznej oraz placówkach opiekunczo-wychowawczych" obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy".

- Ogłoszenie o wyborze oferty.

 
poniedziałek, 02 lipca 2012 06:34

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych".

- Ogłoszenie o wyborze oferty

 
środa, 20 czerwca 2012 07:37

- Ogłoszenie o zamówieniu - "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą jej dystrybucji dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej "Senior", Różanka 117B, 22-200 Włodawa".

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
środa, 13 czerwca 2012 06:50

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV do Placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Sztabowej 2A we Włodawie".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
wtorek, 12 czerwca 2012 05:53

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Zakup i dostawa mebli do Placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Sztabowej 2A we Włodawie".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
czwartek, 26 stycznia 2012 11:09

- Ogłoszenie o zamówienia - "Zagospodarowanie działki nr 2426/1 przy ul. Sztabowej 2A we Włodawie"

-Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

-Przedmiar robót.

- Ogłoszenie o wyborze oferty.

 
wtorek, 24 stycznia 2012 09:57

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania - "Konserwacja kserokopiarki w siedzibie Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Ogłoszenie o wyborze oferty

 
piątek, 20 stycznia 2012 11:57

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania - " Wywóz odpadów komunalnych z siedziby Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 
« pierwszapoprzednia1112następnaostatnia »

Strona 12 z 12

Dom Pomocy Społecznej Senior

Twój Pomysł Europejskie PieniądzeZrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Twój pomysł, europejskie pieniądze >>szczegóły