Zabawa Karnawałowa 2018

Karnawał trwa w najlepsze. Pan Andrzej Lis - Dyrektor DPS " Senior" w Różance oraz Pan Konrad Derkacz - Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance dnia 08.02.2018 r. na uroczystej dorocznej Zabawie Karnawałowej powitali zroszonych gości:
- STKN - Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej wraz z Prezes Panią Barbarą Litwiniuk;
- Grupa Poetycka "Nadbużańska Fraza";
- Zespół Śpiewaczy "Kresowianki" pod przewodnictwem Pani Barbary Litwiniuk;
- Stowarzyszenie Seniorów " Złota Jesień" wraz z Prezesem Panem Zbigniewem Teodorowiczem.
- Zespół "Wrzos" pod opieką Pani Ireny Tetych, działający przy PZERiI we Włodawie;
Tradycyjnie już o oprawę muzyczną zadbał zaprzyjaźniony zespół "Luxband". Przy skocznych dźwiękach muzyki chętnych do tańca nie brakowało. Miłym akcentem zabawy były występy zaproszonych gości, a słodka niespodzianka i pyszny poczęstunek uświetniły nasz bal. Karnawałowy nastrój przelaliśmy na papier i na długo pozostanie w naszych sercach. Dziękujemy!

 

Dom Pomocy Społecznej Senior

Twój Pomysł Europejskie PieniądzeZrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Twój pomysł, europejskie pieniądze >>szczegóły