Mieszkania dla osób niepełnosprawnych

Powiat Włodawski w ramach realizacji programu „Za życiem” udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie pobytu w mieszkaniu treningowym lub w mieszkaniu wspomaganym.

Realizatorem programu jest Dom Pomocy Społecznej „SENIOR”, który  prowadzi we Włodawie przy ul. Sztabowej 2  mieszkanie treningowe i mieszkanie wspomagane. Mieszkania są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Pobyt w mieszkaniu jest formą wsparcia z zakresu pomocy społecznej. Decyzję administracyjną o uzyskaniu wsparcia wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. Osoby niepełnosprawne zainteresowane tą formą wsparcia (zamieszkaniem w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym) powinny zwrócić się z wnioskiem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 66.

Informacji dotyczących możliwości skorzystania ze wsparcia mieszkaniowego udziela:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie tel. 82 5725485, email: biuro@pcpr.wlodawa.pl
  2. Dom Pomocy Społecznej „SENIOR’ w Różance tel. 82 57188117, email: dps@senior.com.pl

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników Resart ustawień