Dom Pomocy  Społecznej  "SENIOR"  w  Różance n/Bugiem  przeznaczony jest dla osób starszych przewlekle somatycznie chorych, z zaburzeniami orientacji tj. z chorobą Alzheimera, z demencją starczą oraz po udarach mózgu.
W grudniu 2008 roku dom osiągnął wymagany przepisami standard usług i uzyskał zezwolenie Wojewody Lubelskiego na prowadzenie działalności.

Posiadamy 201 miejsc i jesteśmy domem koedukacyjnym położonym w scenerii malowniczych terenów nadbużańskich i zabytkowego parku Zamoyskich.
Od początku istnienia naszej placówki specjalizujemy się w opiece nad osobami w podeszłym wieku w tym nad przewlekle chorymi cierpiącymi na zespoły otępienne. Posiadamy również duże doświadczenie w pielęgnacji i rehabilitacji osób po udarach mózgu.
Zapewniamy profesjonalną 24 godzinną opiekę pielęgniarską oraz  kontakt z lekarzem rodzinnym i w miarę indywidualnych potrzeb konsultacje z lekarzami o określonych specjalnościach. Opiekę sprawujemy w oparciu o Indywidualne Plany Opieki Mieszkańca.


Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca

w Domu Pomocy Społecznej "Senior"

wynosi 5 626,00 zł.

(kwota obowiązująca od dnia 01.02.2024 r.).


Dom świadczy podstawowe usługi bytowe takie jak: zamieszkanie w pokojach jedno lub dwuosobowych, trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń dietetycznych.
W zakresie usług opiekuńczych pomagamy w podstawowych czynnościach samoobsługowych, (jeśli istnieje taka potrzeba), pomoc w załatwianiu spraw osobistych (zakupy, pisanie listów, kontakty z rodziną, kontakty z urzędami ZUS, KRUS itp.), korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej, w zapewnieniu sprzętu ortopedycznego (protezy, pieluchomajtki, aparaty słuchowe itd.).
Na wysokim poziomie prowadzimy usługi w zakresie rehabilitacji. Mieszkańcom naszego domu proponujemy zabiegi lecznicze i usprawniające w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, hydroterapii, magnetoterapii. Ćwiczenia prowadzone są w gabinetach fizjoterapii oraz w pokojach przy łóżku mieszkańca a także w sali gimnastyki ogólnousprawniającej.
Znajdująca się w naszym domu Kaplica daje możliwość uczestniczenia w mszy świętej. Umożliwiamy także wykonywanie praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem.
Mieszkańcy mogą realizować swoje zainteresowania w wielu formach pracy i rozrywki korzystając z terapii indywidualnej lub grupowej.

Położone w pobliżu działki ogrodnicze umożliwiają uprawę warzyw i kwiatów.

Działająca Rada Mieszkańców jest organem doradczym reprezentująca interesy mieszkańców, wyrażająca opinię na temat wyżywienia, zagospodarowania czasu wolnego oraz innych spraw dotyczących podopiecznych, uwzględniając regulamin i status domu.
Mieszkańcy uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym domu realizując swoje zainteresowania w wielu formach pracy i rozrywki. Uczestniczą w pracach terapii zajęciowej, imprezach kulturalnych i turystycznych, korzystają z biblioteki oraz prasy codziennej. Biorą czynny udział w obchodach świąt i uroczystości okazjonalnych.

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników Resart ustawień