Zachęcamy do skorzystania ze specjalnie przygotowanego, bezpłatnego programu online do rozliczeń PIT, dzięki któremu możesz w łatwy sposób przekazać nam 1,5% swojego podatku

Program PIT udostępniamy we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) w ramach projektu PITax.pl dla OPP https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/.

Celem projektu jest pomoc organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności statutowej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizn z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych narzędzi informatycznych.


Kliknij w link: https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000240594/

POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "NASZ DOM"


nasz dom


Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Nasz Dom" powstało 12 lipca 2005 r. 8 września 2005 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego a od 25 września 2008 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Stowarzyszenie wspiera działalność Domu Pomocy Społecznej "SENIOR" w Różance w zakresie pomocy społecznej. Jest to działalność  na rzecz osób potrzebujących i wymagających opieki, pielęgnacji, leczenia i rehabilitacji. Udzielamy pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych członków Stowarzyszenia. Inicjujemy i wspieramy działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Pomagamy osobom niepełnosprawnym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych oraz dostępie do edukacji i kultury. Przeciwdziałamy patologiom społecznym wśród młodzieży i dzieci. 

 

KONTAKT Z NAMI

POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO „NASZ DOM"
ul. Parkowa 14, Różanka, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie
tel./fax 082 571-81-16    e-mail: 
naszdom.psws@op.pl

 

Konto: SANTANDER BANK POLSKA PLACÓWKA NR 1 WE WŁODAWIE

nr: 10 1500 1373 1213 7004 1708 0000


KRS 0000240594               NIP 5651459529

 

Zapraszamy Sponsorów i Darczyńców do ofiarowania pieniędzy na konto Stowarzyszenia oraz darów rzeczowych, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym oraz do przekazania 1,5% podatku dochodowego na realizację celów naszej działalności statutowej.

Pomóż nam pomagać. To takie proste.

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników Resart ustawień