Warunki przyjęcia

Aby zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej ?SENIOR? zainteresowani muszą posiadać decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej ?SENIOR?. Decyzję taką wydaje gmina odpowiednia do miejsca zamieszkania. W celu uzyskania decyzji o skierowaniu należy złożyć w gminie podanie z prośbą o umieszczenie w domu pomocy społecznej.  W podaniu można opisać swoją sytuację zdrowotną, rodzinną, mieszkaniową. Podanie składa sam zainteresowany, jego rodzina lub opiekun.

Zamieszkując w naszej placówce mieszkaniec ponosi odpłatność za pobyt w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej wydanej przez gminę. Decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje gmina odpowiednia do miejsca zamieszkania.

Przyjmujemy osoby na pobyt stały i czasowy (z możliwością opłaty za każdy dzień pobytu).
 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" wynosi 2 952,00 zł. (kwota obowiązująca od dnia 01.02.2019 r.).

 

 

Dom Pomocy Społecznej Senior

Twój Pomysł Europejskie PieniądzeZrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Twój pomysł, europejskie pieniądze >>szczegóły