Przetargi
poniedziałek, 15 stycznia 2018 14:07

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior".

 
środa, 20 grudnia 2017 08:12

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Ubezpieczenie mienia Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 02.01.2018 r. do 01.01.2019 r."

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.

 
środa, 13 grudnia 2017 09:41

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa środków pielęgnacyjnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.

 
środa, 13 grudnia 2017 09:37

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Świadczenie usług cmentarno-pogrzebowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.

 
piątek, 08 grudnia 2017 09:03

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą  "Konserwacja hydrantów, gaśnic i pozostałej instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
czwartek, 07 grudnia 2017 13:48

- Ogłoszenie o sprzedaży drzew (gatunku modrzew) na pniu rosnących na terenie Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Unieważnienie postępowania.

 
czwartek, 07 grudnia 2017 08:57

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Monitorowanie obiektu w zakresie profilaktyki i zwalczania szkodników sanitarnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r."

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.

 
wtorek, 28 listopada 2017 13:35

- Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą "Zakup i dostawa pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, majtek chłonnych, cewników, worków stomijnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.".

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty przetargowej.

- Załacznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 2 i 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Załacznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- Załącznik nr 5 - Projekt umowy.

- Odpowiedź na pytania.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 
wtorek, 28 listopada 2017 08:05

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.".

- Ogłoszenie o wyborze ofery.

 
piątek, 24 listopada 2017 13:20

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty.

 
piątek, 17 listopada 2017 11:55

- Ogłoszenie o zamówieniu  pod nazwą "Zakup i dostawa leków oraz materiałów opatrunkowych na potrzeby Dommu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.".

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załacznik nr 1 - Formularz oferty przetargowej.

- Załacznik nr 2 i 3 - Oświadczenia wykonawcy.

- Załacznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- Załacznik nr 5 - Projekt umowy.

- Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana SIWZ - załącznik nr 1 (formularz oferty przetargowej).

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - poprawiona o omyłkę pisarską.

 
środa, 08 listopada 2017 12:03

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa jaj spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od dnia 01.12.2017 r. do 31.12.2018 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
piątek, 27 października 2017 08:34

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Konserwacja dwóch dźwigów osobowych i jednego dżwigu towarowego w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.

 
środa, 25 października 2017 13:12

- Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance  do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego". 

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 1 a - Wykaz w zakresie niezbędnym do oceny oferty w kryterium "Doświadczenie wykonawcy".

- Załącznik nr 2 i 3 - Oświadczenia wykonawcy.

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- Załącznik nr 5 - Projekt umowy.

- Załącznik nr 6 - Wykaz osób.

- Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych usług.

- Załącznik nr 8 -  Projekt budowlano-wykonawczy.

- Załącznik nr 8a - Przedmiar robót.

- Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zatrudnieniu.

- Rysunek nr 1 

- Rysunek nr 2

- Rysunek nr 3

- Rysunek nr 4

- Rysunek nr 5

- Rysunek nr 6

- Rysunek nr 7

- Odpowiedź na zapytania.

- Odpowiedź na zapytania nr 2.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
piątek, 20 października 2017 12:26

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa rękawic jednorazowego użytku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.

 
piątek, 20 października 2017 12:15

- Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą "Zakup i dostawa mięsa oraz produktów wędliniarskich na potrzeby Domu pomocy Społecznej "Senior"m w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.".

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik nr 1 - formularz oferty przetargowej.

- Załącznik nr 2 i 3 - oświadczenia wykonawcy.

- Załącznik nr 4 - oświadczenie przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- Załącznik nr 5 - projekt umowy.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
czwartek, 19 października 2017 10:17

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa pieczywa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 12

Dom Pomocy Społecznej Senior

Twój Pomysł Europejskie PieniądzeZrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Twój pomysł, europejskie pieniądze >>szczegóły