WITAMY  NA STRONIE   INTERNETOWEJ
DOMU  POMOCY   SPOŁECZNEJ "SENIOR"

 


Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” specjalizuje się w opiece nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia naszym mieszkańcom jak najlepszej opieki medycznej i rehabilitacji. Opiekę medyczną zapewnia lekarz rodzinny, który przyjeżdża do nas raz w tygodniu.  W miarę potrzeb mieszkańcy są dowożeni do lekarzy specjalistów. Na miejscu wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne  w gabinetach: fizykoterapii, fizjoterapii, hydroterapii.
 
  Duży nacisk kładziemy na aktywizację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości udziału w terapii zajęciowej. Utrzymujemy ścisłe kontakty z organizacjami społecznymi: kombatantów , emerytów, rencistów, inwalidów działającymi w środowisku lokalnym. Zapewniamy mieszkańcom bogatą ofertę imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i rekreacyjnym.

  

  

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej Senior

Twój Pomysł Europejskie PieniądzeZrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Twój pomysł, europejskie pieniądze >>szczegóły