Odnowa w Duchu Świętym

Zapraszamy do Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance na cotygodniowe spotkania modlitewne, które prowadzi wspólnota "Emmanuel". Uczestnicząc w tych spotkaniach zbliżamy się do Boga, uczymy się akceptować Jego wole i otwierać się na Jego dary. Bóg kocha nas wszystkich jednakowo, wielką miłością. Wlewa do naszych serc łaski a serca nasze są wolne od naszych problemów i chorób.

 

 

Dom Pomocy Społecznej Senior

Twój Pomysł Europejskie PieniądzeZrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Twój pomysł, europejskie pieniądze >>szczegóły