Czwartek, 11.04.2024 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 05.05.2024 r. do 04.05.2025 r.".


Poniedziałek, 11.03.2024 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą " Zakup i dostawa leków refundowanych oraz leków, materiałów farmaceutycznych, opatrunkowych na wyposażenie "Apteczki" Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie oo 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Wtorek, 06.02.2024 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa odzieży i obuwia roboczego pracownikom Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance".

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Wtorek, 06.02.2024 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ryb oraz mrożonek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.".

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2024 ROK.


Piątek, 15.12.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa komputerów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Czwartek, 14.12.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą"Sukcesywna dostawa warzyw i owoców na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Czwartek, 14.12.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa pieluchomajtek i zaopatrzenia w wyroby medyczne na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Środa, 13.12.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Środa, 06.12.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa krzeseł ewakuacyjnych".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Poniedziałek, 04.12.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację  zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Wtorek, 28.11.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ziemniaków jadalnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Piątek, 24.11.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa środków pielęgnacyjnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Piątek, 24.11.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ciasta oraz wyrobów cukierniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Piątek, 24.11.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Poniedziałek, 20.11.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Konserwacja hydrantów, gasnic i pozostałej instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty.


Wtorek, 07.11.2023 r.

Zamówienie publiczne pod nazwą:

"Zakup i dostawa mięsa oraz produktów wędliniarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.".


Środa, 25.10.2023 r.

Zamówienie publiczne pod nazwą:

"Zakup i dostawa mleka oraz nabiału na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.".


Wtorek, 24.10.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Monitorowanie Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w zakresie profilaktyki i zwalczania szkodników sanitarnych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Wtorek, 24.10.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Wtorek, 24.10.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Konserwacja dwóch dźwigów osobowych i jednego dźwigu towarowego w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Czwartek, 12.10.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Czwartek, 12.10.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa jaj spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Czwartek, 12.10.2023 r.

-Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa gazu płynnego (LPG) - propanu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Poniedziałek,  09.10.2023 r.

Zamówienie publiczne pod nazwą:

"Zakup i dostawa  pieczywa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od. 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r.".


Wtorek, 03.10.2023 r.

Zamówienie publiczne pod nazwą:

"Dostawa 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dwóch wózków inwalidzkich, w ramach realizacji zadania pn. "Ułatwiony dostęp" w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance.


Czwartek, 31.08.2023 r.

Zamówienie publiczne pod nazwą:

"Dostawa 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dwóch wózków inwalidzkich, w ramach realizacji zadania pn. "Ułatwiony dostęp" w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance.


Czwartek, 10.08.2023 r.

Zamówienie publiczne pod nazwą:

"Dostawa 9-cio osobowego  samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dwóch wózków inwalidzkich, w ramach realizacji zadania pn. "Ułatwiony dostęp" w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance".


Środa, 02.08.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ryb oraz mrożonek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresieod 01.09.2023 r. do 29.02.2024 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Środa, 26.07.2023 r.

Zamówienie publiczne pod nazwą:

"Dostawa 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch wózków inwalidzkich, w ramach realizacji zadania "Ułatwiony dostęp" do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance".


Wtorek, 25.07.2023 r.

Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2023 r.


Piątek, 07.07.2023 r.

Zamówienie publiczne pod nazwą:

"Utworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance".   


Czwartek, 06.07.2023 r.

Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2023 r.


Poniedziałek, 19.06.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ciasta oraz wyrobów cukiernicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Środa, 07.06.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Sukcesywna dostawa warzyw i owoców na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Poniedziałek, 05.06.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamóeinia pod nazwą "Sukcesywna dostawa ziemniaków jadalnych  na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Czwartek 27.04.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacje zamówienia pod nazwą "Dzierżawa kopiarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" na okres 60 miesięcy.

- Unieważnienie postępowania.


Poniedziałek, 17.04.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Świadczenie usług cmentarno-pogrzebowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 05.05.2023 r. do 04.05.2024 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Wtorek, 04.04.2023 r.

- Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia pochodzącego z kasacji.


Czwartek, 23.03.2023 r.

- Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia pochodzącego z kasacji.


Środa, 08.03.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Wykonanie zabudowy meblowej w Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Zmiana zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Wykonanie zabudowy meblowej w Domu Pomocy Społecznej "Senior". (Zmiana dotyczy kryteriów oceny ofert oraz terminu realizacji zamówienia).

- Rysunek poglądowy do opisu 1.1

- Rysunek poglądowy do opisu 1.2

- Rysunek poglądowy do opisu 1.2

- Rysunek poglądowy do opisu 1.3

- Rysunek poglądowy do opisu 1.3

- Rysunek poglądowy do opisu 1.4

- Rysunek poglądowy do opisu 1.5

- Rysunek poglądowy do opisu 1.6

- Odpowiedzi na zadane pytania.

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Piątek, 03.03.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa leków refundowanych oraz leków, materiałów farmaceutycznych, opatrunkowych na wyposażenie "Apteczki" Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Piątek, 03.03.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą  "Kompleksowa organizacja wycieczki dla osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom Domu Pomocy Społecznej "Senior" na trasie Różanka-Wiedeń-Różanka".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Piątek, 17.02.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa leków refundowanych oraz leków, materiałów farmaceutycznych, opatrunkowych na wyposażenie "Apteczki" Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.".

- Unieważnienie postępowania.


Wtorek, 14.02.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Wykonanie zabudowy meblowej w Domu pomocy Społecznej "Senior".

- Zdjęcie poglądowe zabudowy meblowej kuchennej.

- Zdjęcie poglądowe zabudowy gabinet zabiegowy.

- Zdjęcie poglądowe zabudowy gabinet zabiegowy.

- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.


Poniedziałek, 06.02.2023 r.

- Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na realizację zamówienia pod nazwą "Sprzedaż 12 drzew na pniu".


Poniedziałek, 06.02.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Sukcesywna dostawa warzyw i owoców na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.03.2023 r. do 30.06.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty.


Środa, 01.02.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Sukcesywna dostawa ziemniaków jadalnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.03.2023 r. do 30.06.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Środa, 01.02.2023 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ryb oraz mrożonek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.". 

- Poprawione zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie czasookresu realizacji, zmiana ilości realizowanego zamówienia oraz termin składania ofert.

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" na 2023 r.


Poniedziałek, 19.12.2022 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ryb oraz mrożonek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Unieważnienie postępowania.


Wtorek, 13.12.2022 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Czwartek, 08.12.2022 r.

Zakup i dostawa pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, majtek chłonnych, cewników na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- Ogłoszenie o zamówieniu.

- Specyfikacja warunków zamówienia.

- Załączniki do SWZ.

- Pytania wraz odpowiedziami do treści SWZ.

- Informacja o kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Ogłoszenie o wyniku postepowania.


Czwartek, 01.12.0222 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Poniedziałek, 28.11.2022 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizcję zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa środków pielęgnacyjnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Czwartek, 24.11.2022 r.

Zakup i dostawa mięsa oraz produktów wędliniarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- Ogłoszenie o zamówieniu.

- Specyfikacja warunków zamówienia.

- Załączniki do SWZ.

- Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Ogłoszenie o wyniku postępowania.


Piątek, 18.11.2022 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą jej dystrybucji na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Unieważnienie postepowania.


Wtorek, 15.11.2022 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Wtorek, 15.11.2022 r.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ryb oraz mrożonek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.12.2022 r. do 30.11.2023 r.".

- Unieważnienie postępowania.


Środa, 02.11.2022 r. godz. 14:00

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa mleka oraz przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Czwartek, 20.10.2022 r. godz. 14:35

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa pieczywa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Środa, 19.10.2022 r. godz. 14:30

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa jaj spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Środa, 19.10.2022 r. godz. 14:20

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Unieważnienie postępowania.


Środa, 19.10.2022 r. godz. 14:10

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa gazu płynnego (LPG) - propanu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Czwartek, 13.10.2022 r. godz. 14:30

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ryb oraz mrożonek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r.". 

- Unieważnenie postepowania.


Poniedziałek, 12.09.2022 r. godz. 15:00

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ryb oraz mrożonek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.".

- Unieważnienie postępowania.


Czwartek, 01.09.2022 r. godz. 13:45

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych, szafek, materacy, podnośnika na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Ogłoszenie o wyborze oberty cenowej.


Wtorek, 30.08.2022 r. godz. 14:30

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Aktualizacja dokumentacji technicznej budynku Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Wtorek, 23.08.2022 r. godz. 13:25

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Malowanie elewacji, obróbka blacharska balkonów i reperacja słupów na balkonach Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Wtorek, 23.08.2022 r. godz. 13:15

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Aktualizacja dokumentacji technicznej budynku   Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Unieważnienie postępowania.


Wtorek, 16.08.2022 r. godz. 14:50

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ryb oraz mrożnek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "senior" w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.".

- Unieważnienie postępowania.


Piątek, 05.08.2022 r. godz. 14:00

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ryb oraz mrożonek na   potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.".

- Unieważnienie postępowania.


Czwartek, 28.04.2022 r. godz. 9:10

- Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia pochodzącego z kasacji.
Środa, 20.04.2022 r. godz. 14:00

- Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia pochodzącego z kasacji.


Piątek, 15.04.2022 r. godz. 12:20

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Świadczenie usług cmentarno-pogrzebowych na  potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 05.05.2022 r. do 04.05.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.


Poniedziałek, 31.01.2022 r. godz. 9:15

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa leków refundowanych oraz leków,  materiałów  farmaceutycznych, opatrunkowych na wyposażenie "Apteczki" Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.


Czwartek, 20.01.2022 r. godz. 10:30

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r.


Środa, 22.12.2021 r. godz. 14:15

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację  zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa rękawic jednorazowego użytku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.Czwartek, 16.12.2021 r. godz. 12:10

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia „Zakup i dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”  w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”.

- Poprawione Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r." - załącznik nr 2.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.Poniedziałek, 13.12.2021 r. godz. 12:10

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Konserwacja hydrantów, gaśnic i pozostałej instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.Poniedziałek, 06.12.2021 r. godz. 13:40

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa artykułów spożywczych na     potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.Czwartek, 02.12.2021 r. godz. 15:30

Zamówienie publiczne pod nazwą "Zakup i dostawa pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, majtek chłonnych, cewników na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.".

- Ogłoszenie o zamówieniu.

- Specyfikacja warunków zamówienia.

- Załączniki do SWZ.

- Pytania wraz z odpowiedziami do treści SWZ.

- Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.Czwartek, 25.11.2021 r. godz. 15:55

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa pościeli na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Zmiana terminu realizacji zamówienia do 27.12.2021 r.

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.Czwartek, 25.11.2021 r. godz. 10:50

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą jej dystrybucji na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.".

- Unieważnienie postępowania.Poniedziałek, 22.11.2021 r. godz. 14:35

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup zmywarek z funkcją wyparzania".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.Poniedziałek, 22.11.2021 r. godz. 14:30

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup sprzętu do dezynfekcji".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.Środa, 17.11.2021 r. godz. 15:50

Zamówienie publiczne pod nazwą "Zakup i dostawa mięsa oraz produktów wędliniarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.".

- Ogłoszenie o zamówieniu.

- Specyfikacja warunków zamówienia.

- Załączniki do SWZ.

- Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty.Piątek, 29.10.2021 r. godz. 12:30

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa środków pielęgnacyjnych na    potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.Poniedziałek, 25.10.2021 r. godz. 14:45

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa mleka oraz przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.Piątek, 22.10.2021 r. godz. 9:25

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa pieczywa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.


Wtorek, 19.10.2021 r. godz. 12:15

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa jaj spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.


Wtorek, 19.10.2021 r. godz. 12:10

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.


Wtorek, 19.10.2021 r. godz. 12:00

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa gazu płynnego (LPG) - propanu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.Piątek, 15.10.2021 r. godz. 13:30

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Wymiana hydrantów pożarowych w Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Czwartek, 02.09.2021 r. godz. 13:30

- Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia pochodzącego z kasacji.
Piątek, 06.08.2021 r. godz. 11:30

- Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia pochądzącego z kasacji.Piątek, 30.07.2021 r. godz. 9;20

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa ryb oraz mrożonek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.Środa, 19.05.2021 r. godz. 14:10

 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa artykułów spożywczych na    potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.".

 - Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Wtorek, 23.03.2021 r. godz. 11:45

 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa środków ochrony osobistej na   potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior".

 - Odpowiedź na zadane pytanie.

 - Odpowiedź na pytania.

 - Odpowiedź na pytanie.

 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.


Wtorek, 23.03.2021 r. godz. 11:40

 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Domu Pomocy   Społecznej "Senior".

 - Odpowiedź na zadane pytanie.

 - Odpowiedzi na zadane pytania. 

- Odpowiedź na pytania.

- Odpowiedź na pytanie.

- Zmiana treści załącznika nr 2 (formularz oferty poz. nr 4).

 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.


 Piątek, 12.02.2021 r. godz. 14:55

 Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 pod nazwą "Zakup i dostawa leków oraz materiałów   opartunkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r.".

 - Ogłoszenie o zamówieniu.

 - Specyfikacja warunków zamówienia.

 - Załączniki do SWZ.

- Pytanie wraz z odpowiedzią do treści SWZ.

- Pytania z odpowiedziami do treści SWZ.

- Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze oferty.


 Środa, 13.01.2021 r. godz. 14:50

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" na 2021 rok.Wtorek, 12.01.2021 r. godz. 14:40

 Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 pod nazwą: "Zakup i dostawa leków oraz materiałów   opatrunkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.".

- Specyfikacja warunków zamówienia.

- Załączniki do SWZ.

- Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Unieważnienie postępowania.


Środa, 16.12.2020 r. godz. 14:50

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Ubezpieczenie mienia Domu Pomocy Społecznej  "Senior" w okresie od 02.01.2021 r. do 01.01.2022 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Piątek, 11.12.2020 r. godz. 12:10

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa artykułów chemicznych na   potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.".

- Odpowiedzi na pytania.

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.


Poniedziałek, 07.12.2020 r. godz. 14:05

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa rękawic jednorazowego użytku     na  potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Poniedziałek, 07.12.2020 r. godz. 14:00

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacje zamóweinia pod nazwą: " Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z Domu   Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.


Wtorek, 01.12.2020 r. godz. 14:50

- Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: "Zakup i dostawa leków oraz materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu Pomocy   Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.".

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załączniki do SIWZ.

- Pytania wraz z odpowiedziami do treści SIWZ.

- Pytanie z odpowiedzią do treści SIWZ.

- Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

- Pytania wraz z odpowiedziami do treści SIWZ.

- Pytanie z odpowiedzią do treści SIWZ.

- Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

- Informacja  z otwarcia ofert.

- Unieważnienie postępowania.


Środa, 25.11.2020 r. godz. 14:20

- Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: "Zakup i dostawa pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, majtek chłonnych, cewników na   potrzeby Domu pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.".

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załączniki do SIWZ.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wtorek, 24.11.2020 r. godz. 14:30

-Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Monitorowanie Domu Pomocy Społecznej "Senior"  w zakresie profilaktyki i zwalczania szkodników sanitarnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r."

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Wtorek, 24.11.2020 r. godz. 14:20

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Konserwacja dwóch dźwigów osobowych i     jednego  dźwigu towarowego w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Poniedziałek, 16.11.2020 r. godz. 15:20

- Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: "Zakup i dostawa mięsa oraz produktów wędliniarskich na potrzeby Domu Pomocy   Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.".

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załączniki do SIWZ.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Poniedziałek, 16.11.2020 r. godz. 13:35

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z   usługą jej dystrybucji na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.".

- Unieważnienie postępowania.Czwartek, 12.11.2020 r. godz.12:20

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa środków pielęgnacyjnych na   potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.".

- Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.Czwartek, 12.11.2020 r. godz. 12:15

-  Zaproszenie do złżenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa pieczywa na potrzeby Domu   Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.Wtorek, 10.11.2020 r. godz. 14:38

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą:  "Zakup i dostawa pojemników na papier, masek     tlenowych, podkładów jednorazowych, inhalatorów, dozowników, cewników, pojemników na leki na potrzeby Domu Pomocy   Społecznej "Senior".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Poniedziałek, 02.11.2020 r. godz. 14:25

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa  łóżka kąpielowego na   potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Poniedziałek, 02.11.2020 r. godz. 14:20

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa pojemników na papier,   masek tlenowych, podkładów jednorazowych, inhalatorów, glukometrów, dozowników, cewników, pojemników na leki na     potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Unieważnienie postępowania.Poniedziałek, 02.11.2020 r. godz. 14:15

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa wózka zabiegowego,       kozetki lekarskiej, lodówki medycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Środa, 28.10.2020 r. godz. 17:30

- Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą "Zakup i dostawa łóżek (rehabilitacyjnych), szafek przyłóżkowych, materacy zmiennociśnieniowych, przeciwodleżynowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior".

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Załączniki do SIWZ.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Poniedziałek, 19 października 2020 r.  godz. 15:07


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa oleju napędowego, benzyny  bezołowiowej oraz oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
Poniedziałek, 19 października 2020 r. godz. 15:05


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: " Zakup i dostawa mleka oraz produktów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
Poniedziałek, 19 października 2020 r. godz. 15:00


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa jaj spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej. 

Poniedziałek, 19 października 2020 r. godz. 14:45


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa gazu płynnego (LPG) - propanu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.20201 r.".

- Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej - dotyczy pkt. 5 i 7 treści opisu przedmiotu zamówienia.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.

Środa, 23 września 2020 14:35


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa urządeń do dezynfekcji na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
czwartek, 17 września 2020 17:10Informacja o wyborze oferty do zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa koncentratorów tlenu, wąsów tlenowych, pulsoksymetrów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.
wtorek, 15 września 2020 17:10


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa myjek jednorazowego użytku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
wtorek, 15 września 2020 17:07


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa zestawów sprzątających na potrzeby Domu Pomocy Społecznej ”Senior”.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
wtorek, 15 września 2020 17:05


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa wózków transportowych do bielizny czystej i brudnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
wtorek, 15 września 2020 17:00


Informacje z otwacia oferty do projektu pod nazwą: Zakup i dostawa łóżek (rehabilitacyjnych), szafek przyłóżkowych, parawanów medycznych, materacy zmiennociśnieniowych, przeciwodleżynowych, stojaków na kroplówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior".
piątek, 11 września 2020 17:07


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa urządzeń do dezynfekcji na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

- Unieważnienie postępowania.piątek, 11 września 2020 17:05


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa defibrylatora, ssaka, termometrów, ciśnieniomierzy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
piątek, 11 września 2020 17:00


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa podnośników transportowo-kąpielowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”


Odpowiedzi na pytania

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.środa, 9 września 2020 14:00


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa koncentratorów tlenu, wąsów tlenowych, pulsoksymetrów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.
wtorek, 8 września 2020 10:00

Ogłoszenie pod nazwą: Zakup i dostawa łóżek (rehabilitacyjnych), szafek przyłóżkowych, parawanów medycznych, materacy zmiennociśnieniowych, 
przeciwodleżynowych, stojaków na kroplówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior".

SIWZ

Załączniki do SIWZ

- 006 – Pytania wraz z odpowiedziami do SIWZ.
- 002 i 003 - Pytania wraz z odpowiedziami  oraz zmiana treści SIWZ.
- Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ.

007-011 – Pytania wraz z odpowiedziami do SIWZ.

- Pytania wraz z odpowiedziami do SIWZ

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.wtorek, 25 sierpnia 2020 17:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej do realizacji zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa ryb oraz mrożonek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”  w okresie 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.”.
poniedziałek, 17 sierpnia 2020 17:00

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa ryb oraz mrożonek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”  w okresie 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.”.poniedziałek, 27 lipca 2020 17:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zamówienia pod nazwą „Malowanie elewacji Domu Pomocy Społecznej „Senior”. 
piątek, 17 lipca 2020 17:00

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  pod nazwą „Malowanie elewacji Domu Pomocy Społecznej „Senior”. Termin realizacji do 27.10.2020 r.
poniedziałek, 16 marca 2020 13:25

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zakup i dostawa odzieży oraz obuwia roboczego pracownikom Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.".

środa, 26 lutego 2020 12:34
czwartek, 23 stycznia 2020 14:03


Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników Resart ustawień